top of page

โครงการเสริมสร้างความมั่นใจในการทํางานด้านสังคม

e31c8770c298a1c156f766b989a73228.png
nia_logo_color.jpg
unnamed (2).jpg

     โครงการเสริมสร้างความมั่นใจในการทํางานด้านสังคม (NIA) เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจในศักยภาพและความต้องการในการแก้ไขปัญหาสังคมขององค์กร พร้อมกับการสร้างความเข้าใจในปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างแท้จริง ร่วมสร้างแนวทางพัฒนาสังคม เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน โดยมองผ่านศักยภาพขององค์กร

bottom of page