การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

    การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Workshop) เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความมั่นใจในการทํางานด้านสังคม เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจในศักยภาพและความต้องการในการแก้ไขปัญหาสังคมขององค์กร พร้อมกับการสร้างความเข้าใจในปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างแท้จริง ร่วมสร้างแนวทางพัฒนาสังคม เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน โดยมองผ่านศักยภาพขององค์กร