top of page

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม 

e9ad9fee9d0bc73e0b2c055eb0b268ce_XL.jpg

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation)  เพื่อสร้างความเข้าใจของการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม และการนำนวัตกรรมไปพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

bottom of page