top of page

Sex Education: โรงเรียนไม่ได้สอน

หลักสูตรร้อน ๆ จาก Netflix

maxresdefault (3).jpg

ดูข่าวเรื่องปลดป้ายซีรีส์ดังเรื่องนี้แล้ว ยิ่งอยากพูดถึงเนื้อหาของมันจับใจ  Sex Education เพศศึกษา (หลักสูตรเร่งรัก) เป็น series ใหม่จาก Netflix ที่ทำออกมาเพียง 8 Episodes ใน Season ที่ 1 เป็น series สำหรับวัยเปลี่ยนผ่าน (coming of age) ที่พูดถึงเรื่องของเพศศึกษาผ่านการเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมา ใช้ภาษาที่สื่อสารได้ตามกลุ่มเป้าหมาย หลายประเด็นได้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึง ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่ไม่มีการสอนในวิชาเพศศึกษาอย่างตรงไปตรงมา

 

เราขอสรุปประเด็นจาก series (แบบไม่ spoil เนื้อเรื่องมากกว่าใน trailer) ที่เราเห็นว่า วิชาเพศศึกษาควรพิจารณาทบทวนและรวบรวมประเด็นเหล่านี้ไว้ให้หลักสูตรเพศศึกษานั้นเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

1) ความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกัน (Same Sex Sexual Intercourse)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศคงเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการสอนเรื่องเพศศึกษามากยิ่งขึ้น แต่การพูดถึงความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกันนั้นยังคงเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนของการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบหญิง - หญิง ชาย - ชาย ความหลากหลายเหล่านี้ควรได้รับการแนะนำอย่างเท่าเทียมกับความสัมพันธ์แบบหญิง - ชาย

 

2) จุดสุดยอดทางเพศ (Orgasm)  

ประเด็นนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นในเพศหญิง ซึ่งไม่มีลักษณะของการมีจุดสุดยอดทางเพศอย่างชัดเจนเท่าเพศชาย การสอนเรื่องจุดสุดยอดทางเพศช่วยให้ทั้ง 2 เพศเข้าใจความแตกต่างของร่างกายและเคารพความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น

 

3) การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Masturbation)

แม้ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ ก็สามารถถึงจุดสุดยอดได้ด้วยตัวเอง การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอย่างไร ไม่ให้ร่างกายได้รับอันตรายจึงเป็นอีกประเด็นที่ขาดการพูดถึง

 

4) การร่วมเพศทางปาก (Oral sex)

นอกจากวิธีการในการร่วมเพศทางปากที่ควรพูดถึงแล้ว การสร้างความตระหนักเรื่องการได้รับการยินยอมของทั้ง 2 ฝ่ายในการให้และรับการร่วมเพศทางปากก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วย

 

5) การเปิดเผยเพศวิถีต่อสังคม (Coming out)

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัวตนกับเพื่อน ครอบครัว ที่ทำงาน ล้วนแล้วแต่สามารถบอกเล่าผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวิชาเพศศึกษาได้ เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ส่วนบุคคล

 

6) การใช้ยาเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเพศ (Sexual performance medications)

อาจขยายผลจากการสอนเรื่องโรคติดต่อทางเพศ แนวทางในการสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเอง เพิ่มเติมเรื่องผลข้างเคียงและอันตรายของการใช้ยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ควรเป็นเรื่องที่ต้องแนะนำ

 

7) การคุมกำเนิดและการทำแท้ง (Contraception and Abortion)

การใช้ยาและอุปกรณ์คุมกำเนิด ผลค้างเคียงที่อาจเกิด การทดสอบตั้งครรภ์ รวมถึงความอันตรายของการทำแท้งผิดกฎหมาย ในเรื่องของการทำแท้งควรมีการรวบรวมเนื้อหาและข้อยกเว้นในกรณีที่ให้แพทย์ดำเนินการทำแท้งได้ตามกฎหมายรวมไว้ด้วย

#theTSISThailand

รูปจาก https://www.youtube.com/watch?v=o308rJlWKUc

50280418_569784146821749_934736994171355
50556914_391950948229824_769884522874404
50464639_219749405636648_619339021432127
51089103_229255711312774_275910262892632
50523355_2035427666754369_88511208733487
50875354_308670576429752_395394455194042
50844714_315651989063978_811973276082372
50485440_2155794711126435_23790313478815
bottom of page