top of page
  • Writer's pictureTSIS

ครบรอบ 2 ปี รื้อถอนชุมชนป้อมมหากาฬ: ปราการด่านสุดท้ายแห่งพระนคร

By Setthaphong Matangka

ครบรอบ 2 ปี ชุมชนป้อมมหากาฬประกาศปิดชุมชนอย่างเป็นทางการ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี พ.ศ.2326 ซึ่งเป็นปีที่มีการกำเนิดชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานชื่อว่า “ชุมชนป้อมมหากาฬ” คนในชุมชนก็ใช้ชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2535 อันเป็นปีที่เริ่มต้นมหากาฬการต่อสู้กินเวลายืดเยื้อยาวนานถึง 26 ปี


วันนี้เราเลยขอพาทุกท่านย้อนอดีตไปชมภาพบรรยากาศของชุมชนป้อมมหากาฬในช่วงสุดท้ายก่อนถูกรื้อถอน


พ.ศ.2326 กำเนิดชุมชนป้อมมหากาฬ โดยได้รับการพระราชที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทำให้แต่เดิมเป็นที่ดินของวัดราชนัดดารามกับที่ดินของนายเล็ก นานา ซึ่งประชาชนเช่าอาศัยมาโดยตลอดหลายชั่วอายุคนคน


ช่วงที่เราลงพื้นที่ ณ ตอนนั้น บ้านไม้ประวัติศาสตร์ได้ถูกรื้อถอนไปจนเหลือเพียง 15 หลัง และเหลือประชากรอยู่ในชุมชนประมาณเกือบ 50 ชีวิต บรรยากาศชุมชนในตอนนั้นทำให้รู้สึกแปลกใจมาก เพราะภาพที่เราดูมาในอินเตอร์เน็ตต่างชี้ให้เห็นถึงชุมชนที่มีชีวิตชีวาอันเป็นตัวแทนของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณชานพระนครที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียว


ท้ายที่สุด การต่อสู้ต้องปิดฉากลงในเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ระยะเวลา 26 ปี นับเป็นเวลาที่ยาวนานของคนในชุมชน


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

 

107 views0 comments

コメント


bottom of page