top of page
  • Writer's pictureTSIS

Silence of Yaowarat: เยาวราชที่ไม่เหมือนเดิม

by Setthaphong Matangkaเมื่อไม่กี่เดือนก่อน เราเพิ่งเขียนบทความย้อนประวัติศาสตร์ถนนเยาวราชและอาหารริมทาง (Street Food) พื่อต้อนรับการจัดถนนคนเดินที่เยาวราช ดินแดนอาหารริมทางอันดับหนึ่งของโลก


เยาวราชในวันนี้ที่เราเห็นมีความเงียบเหงา ถนนที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจนแทบไม่มีที่เดิน วันนี้เดินไปไหนก็ไม่รู้สึกอึดอัด ร้านค้าริมทางที่ต้องต่อแถวยาวเหยียด วันนี้ไม่ต้องรอให้เสียเวลา ที่จอดรถของเยาวราชในวันนี้ โล่งจนเลือกไม่ถูกว่าจะจอดตรงไหน


ตลอดเส้นทางถนนเยาวราชที่เราเดินสังเกตการณ์ ไม่มีร้านไหนที่เราต้องมายืนต่อคิวซื้ออาหาร ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากวิกฤตที่เกิดขึ้นคือ การปรับตัวของผู้บริโภคในการใช้บริการ Food Delivery


การสำรวจพฤติกรรมของคนไทยเรื่อง “การใช้บริการ Online Food Delivery ของคนไทย” ระหว่างวันที่ 5 – 15 มีนาคม 2563 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พบว่า กลุ่ม Gen Y (อายุ 19-38 ปี) คือกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้ Online Food Delivery มากที่สุดถึง 51.09% รองลงมาคือ กลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) โดยความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผู้คนตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์


ในขณะนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ยังไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้ แต่เราเชื่อว่าวิกฤตในครั้งนี้ทำให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ในหมู่ผู้บริโภค การเติบโตของการสั่งอาหารออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในนั้น


หลายคนที่กำลังกักตัวอยู่บ้าน หรือ Work From Home จนรู้สึกหมดกำลังใจในการทำงาน วันนี้มานั่งดูภาพบรรยากาศเยาวราชที่ไม่เหมือนเดิม ให้หายคิดถึงกันก่อนนะ 


323 views0 comments

Comments


bottom of page